Winkelwagen

Privacy Statement

De gegevens die u via de site van PIXXLE (www.pixxle.nl) verder te noemen ‘webshop’, aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestelling op uw account. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van logistieke diensten.

De door u, bij uw inschrijving gekozen gebruikersnaam (e-mail adres) en het daaraan gekoppelde wachtwoord zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan en uw gebruikersnaam en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren. Wij sturen u geen ongevraagde e-mails in de vorm van nieuwsbrieven of andere uitingen. Dit tenzij u zich daar expliciet voor heeft aangemeld. Afmelden kan op ieder gewenst moment via de accountgegevens. Wel sturen wij u ongevraagd e-mail berichten in relatie tot een geplaatste bestelling. Dit met als doel u te informeren over een door ons ontvangen bestelling en de status daarvan.

De gegevens die over u worden verzameld, worden beheerd door PIXXLE, onderdeel van “Interieurbouw de Jonge” gevestigd in Hoogeveen aan de AG Bellstraat 26.

Creditcard- en andere persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens de checkout in de webshop, worden door ons op geen enkele wijze opgeslagen binnen de webshop. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie en authorisatie van de betaling. Pagina’s die betalingsinformatie opvragen worden altijd beschermd door SSL (Secure Socket Layer) beveiliging. Deze beveiliging zorgt ervoor dat alle gevoelige informatie onherkenbaar wordt gecodeerd alvorens deze te verzenden.

Bovenstaande informatie verstrekken wij u ter geruststelling en is puur informatief bedoeld. De informatie is niet bedoeld als overeenkomst en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

PIXXLE

Onderdeel van "Interieurbouw de Jonge

AG Bellstraat 26

7903 AD

Hoogeveen

0528-260666

KVK: 04036194"

Log in

Winkelwagen